Forside

Aktuelt


I forbindelse med at vi skal skifte en stophane, bliver vi desværre nødt til at lukke for vandet onsdag den 14. september i ca. en time i tidsrummet 11:00 - 14:00.

Lukningen vil berøre følgende veje:

Bakkehusene

Enghusene 2-22 og 51-91

Høedvej

Lundsgård Bakke

Møllebjergvej

Ålbækvej 9-42

Ålbæk Huse

I/S Jystrup vandværk

Selskabet , der er stiftet den 23 . september 1905  og er et Interessentskab , hvis navn er ' I/S, Jystrup Vandværk"  Interessentselskab et har hjemsted i Jystrup under Ringsted kommune .


Interessentskabets medlemmer er grundejere indenfor værkets forsyningsområde som ved betaling af anlægs bidrag og tilslutningsafgift i henhold til disse love og vedtægter har tilkendegivet at være medlem af I/S Jystrup Vandværk .

Sløjfning af gamle brønde


Der findes et utal af gamle brønde i og omkring Jystrup. Brønde, der ikke længere er i drift og som er skjult og sikkert også for de flestes vedkommende er glemt.


Selv om de kan synes ganske uskadelige, har det vist sig, at brøndene medfører en stor risiko for det rene grundvand – og dermed også for drikkevandet.


De gamle brønde og boringer virker som åbne huller, hvor igennem regnvand og forurening kan løbe direkte ned i grundvandet – i stedet for at sive langsomt igennem jordlagene. Det er derfor vigtigt, at ubenyttede brønde og boringer lukkes forsvarligt med de rigtige materialer.


Er du i tvivl om der kan ligge en gammel brønd eller boring på din ejendom, kan du henvende dig til vandværket, som kan hjælpe dig videre. Se kontaktoplysninger under punktet Kontakt. Eller du kan sende en mail til info@jystrupvandvaerk.dk

Og det er gratis…! De private vandværker i Ringsted kommune har sammen med HOFOR A/S og Ringsted Forsyning dannet Ringsted Vandsamarbejde I/S, som skal sikre rent drikkevand til vores brugere.

 

Ringsted Vandsamarbejde tilbyder at sløjfe (lukke) ubenyttede brønde eller boringer for grundejere i Ringsted Kommune ganske gratis!.

 

Se også dette oversigtskort over Jystrup området - nok lidt overraskende at se for de fleste af os.

 

Læs om Ringsted Vandsamarbejde, som vi er medlem af. Klik her.

 


Skriv til Webmaster

Udfyld formularen til højre, og få et hurtigt Svar inden for 48 timer