Forside

Aktuelt

Ekstraordinær generalforsamling i Jystrup Vandværk

Torsdag d. 11. april 2024
kl. 19.00 – 19.30
Aktivitetshuset (Skjoldenæsvej 65, 4174 Jystrup)

Dagsorden

 1. Endelig bekræftelse af bestyrelsens forslag til nye vedtægter
  herunder overgang til andelsselskab

 2. Suppleringsvalg til bestyrelsen. 1 vakant post for 1 år
  I/S Jystrup vandværk

  Selskabet , der er stiftet den 23 . september 1905  og er et Interessentskab , hvis navn er ' I/S, Jystrup Vandværk"  Interessentselskab et har hjemsted i Jystrup under Ringsted kommune .


  Interessentskabets medlemmer er grundejere indenfor værkets forsyningsområde som ved betaling af anlægs bidrag og tilslutningsafgift i henhold til disse love og vedtægter har tilkendegivet at være medlem af I/S Jystrup Vandværk .

  Sløjfning af gamle brønde


  Der findes et utal af gamle brønde i og omkring Jystrup. Brønde, der ikke længere er i drift og som er skjult og sikkert også for de flestes vedkommende er glemt.


  Selv om de kan synes ganske uskadelige, har det vist sig, at brøndene medfører en stor risiko for det rene grundvand – og dermed også for drikkevandet.


  De gamle brønde og boringer virker som åbne huller, hvor igennem regnvand og forurening kan løbe direkte ned i grundvandet – i stedet for at sive langsomt igennem jordlagene. Det er derfor vigtigt, at ubenyttede brønde og boringer lukkes forsvarligt med de rigtige materialer.


  Er du i tvivl om der kan ligge en gammel brønd eller boring på din ejendom, kan du henvende dig til vandværket, som kan hjælpe dig videre. Se kontaktoplysninger under punktet Kontakt. Eller du kan sende en mail til info@jystrupvandvaerk.dk

  Og det er gratis…! De private vandværker i Ringsted kommune har sammen med HOFOR A/S og Ringsted Forsyning dannet Ringsted Vandsamarbejde I/S, som skal sikre rent drikkevand til vores brugere.

   

  Ringsted Vandsamarbejde tilbyder at sløjfe (lukke) ubenyttede brønde eller boringer for grundejere i Ringsted Kommune ganske gratis!.

   

  Se også dette oversigtskort over Jystrup området - nok lidt overraskende at se for de fleste af os.

   

  Læs om Ringsted Vandsamarbejde, som vi er medlem af. Klik her.

   


  Skriv til Webmaster

  Udfyld formularen til højre, og få et hurtigt Svar inden for 48 timer