Forside

Follow us:

I/S Jystrup vandværk

Problemer:

med vandtryk eller andet

Kontakt:

Verner Ottosen

Tel: 30553525


Vandværks renovering

Der vil i løbet af 2018 blive foretaget renovering af vandværket på Ålbækvej

og etableret en ny boring til erstatning for den gamle.

Vi beklager dette kan give lidt larm og andre gener.

Vandforsyningen vil ikke blive påvirketJystrup den 4. juni 2019

  

I/S Jystrup Vandværk

Ekstraordinær Generalforsamling den 19. juni 2019 kl. 19:00 i ”Huset”, Skjoldenæsvej 65.

Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling jævnfør vedtægterne, da de nye vedtægter ikke kunne godkendes på den ordinære generalforsamling.

Der er følgende dagsorden:

      1. Valg af dirigent
      2. Godkendelse af nye vedtægter. Bestyrelsens oplæg til nye vedtægter kan findes på jystrupvandvaerk.dk
      3. Eventuelt

 

Med venlig hilsen

 

Niels Bruun de Neergaard

 

 

 

Klik her

Drift

Nyheder


Klik her

Vedtægter gældende


Vedtægter nye


I/S Jystrup vandværkSelskabet , der er stiftet den 23 . september 1905  og er et Interessentskab , hvis navn er ' I/S, Jystrup Vandværk"  Interessentselskab et har hjemsted i Jystrup under Ringsted kommune .


Interessentskabets medlemmer er grundejere indenfor værkets forsyningsområde som ved betaling af anlægs bidrag og tilslutningsafgift i henhold til disse love og vedtægter har tilkendegivet at være medlem af I/S Jystrup Vandværk .

Copyright @ All Rights Reserved

Bank