Forside

Follow us:

I/S Jystrup vandværk

 Henvendelser:

Til Hans

24268026


Vandværks renovering

Der vil i løbet af 2018 blive foretaget renovering af vandværket på Ålbækvej

og etableret en ny boring til erstatning for den gamle.

Vi beklager dette kan give lidt larm og andre gener.

Vandforsyningen vil ikke blive påvirket 

 

 

Klik her

Drift

Nyheder


Klik her

Vedtægter gældende


Vedtægter nye


I/S Jystrup vandværkSelskabet , der er stiftet den 23 . september 1905  og er et Interessentskab , hvis navn er ' I/S, Jystrup Vandværk"  Interessentselskab et har hjemsted i Jystrup under Ringsted kommune .


Interessentskabets medlemmer er grundejere indenfor værkets forsyningsområde som ved betaling af anlægs bidrag og tilslutningsafgift i henhold til disse love og vedtægter har tilkendegivet at være medlem af I/S Jystrup Vandværk .

Copyright @ All Rights Reserved

Bank